Skip to content

WORKS


SPIRA, 2021 mixed material


Benhuset, Katarina kyrka, Stockholm, 2021.                      Foto: Svante Larsson


RUT,  2021 akrystal, cleaning material


Foto: Svante LarssonBenhuset, Katarina kyrka, Stockholm, 2021.                                


SEVEN, 2021 mixed material


Benhuset, Katarina kyrka, Stockholm, 2021.                                  Foto: Svante Larsson


RAPPORT 2020, 2020 940 pages of newspaper from 2020


The title REPORT 2020 refers both to a public noise of news and to the pattern reports in the home’s private textiles. In the work REPORT 2020, news from this year has been collected and constructed into a wall hanging. The design refers to weaving techniques and the traditional craftsmanship that has historically characterized a home. An oversized pigeon settled, among twigs and pots, reflects a double-bottomed news spread. Shown in the exhibition RAPPORT 2020 at gallery ID:I Stockholm 2020

Maskinhuset, Grängesberg 2022

Text: C-print journal, Ashik Zaman> see more>


DUVA, 2020 mixed media


An oversized pigeon settled among twigs and pots reflects a double-bottomed news spread. The pigeon, a representative of mail, symbol of peace and holy messenger, but also a loathsome spreader of dirt, germs and disease. Shown in the exhibition RAPPORT 2020 at gallery ID:I Stockholm 2020.own in the exhibition RAPPORT 2020 at gallery ID:I Stockholm 2020

Text: C-print jornal, Ashik Zaman> see more>

Maskinhuset, Grängesberg 2022. Text Paulina Sokolow>


BIDRAGET, insats som utgör en del av ett större sammanhang. / THE CONTRIBUTION    2019 cleanings material and equipment


ALLMÄNNINGAR: Sedan urminnes tider har människan använt sig av platser med allmänt vatten för att utföra olika rengöringsprocesser, såväl för privat bruk som till avlönat arbete. Vattnet kostar inget, det är kommunalt/allmänt men bidrar till arbetsprocesser i flera led. Med bidrag menas (SAOL): insats som utgör en del av ett större sammanhang. Karin Häll lyfter fram det genererande bidraget vilket kommer från det allmänna vattnet som en del i ett större sammanhang: det privata arbetet som utförts i generationer i form av rengöring, hur själva rengöringssektorn i sig är en del som sipprar som ett rörligt vatten mellan det privata och det offentliga. Installationen BIDRAGET som till formen är inspirerad av en trasmatta, är ett åskådliggörande av sköljandet, tvättandet, skurandet och skrubbandet, den evighetsmaskin som vattnet bidragit med, de som bidrar med städning och i slutänden också de som idag också får avdrag/bidrag för att anlita rengöringshjälp. Allmänningar: Konst i Ån 2019, Norrtälje Konsthall: see more> Glissant igen: Min plats fantasier är förbundna med den föreställbara verkligheten på andra platser i världen och tvärtom. Att se sin plats är inte att sluta in sig i sitt skal. Snarare än att stänga in oss är platsen vårt språng ut i världen, som vi också delar som en all-männing. text: Christina Kullberg, översättare av Edouard Glissants bok “Relationens filosofi, omfångets poesi”, och docent i fransk litteratur vid Uppsala universitet. read more>


ORDER OF THINGS  2019 Mixed media


Soloutställning. PASSAGEN, Linköpings konsthall 2019 > Review, Östgöta-Corren, Christer Fällman>


BOR OCH VERKAR  2019 Artistbook, sandpapper, schellack, byggklammer


BOR OCH VERKAR. LIVES AND WORKS is a work in progress, an Artist Book in the form of a word building made of sandpaper, shellac, construction staples and various texts that Karin Häll has written. The texts are partially patched and mended, with the crossing-outs remaining so that one can follow thoughts and changes in the writing process.  Like you can do in a painting where traces of previous overpainted decisions can add value to the final work. Shown at Rönnells Antikvariat Stockholm 2019.


VENUS  2018 Akrystal, betong, porslin


Karin Hälls tolkning av Botticellis verk Venus kretsar kring söndrande och återuppbyggnad. Hon har gjort en jättefågel som kläcks ur ett ägg som ett tecken på förnyelse. Grova bitar av krossade tallrikar bildar en slags rå mosaik och leder tankarna till sprickande ägg- och snäckskal. I verkets form finns också kopplingar till den danske författaren Peter Høegs beskrivning av en människa som efter varje nederlag reser sig upp som en babymugg med rundad botten. De röda strimmorna är en lek med Venus välkända röda hår. VENUS visades i soloutställning Order of Things, på Passagen, Linköpings Konsthall -19

Östgötacorren, Christer Fällman: DET ENKLA TRANSFORMERAS TILL MÅNGSIDIG POESI read> Linköpings Konsthall 2019>


DYKUNGEN 2017 Akrystal, wood, textile


”Här på Alma Löv Museum är det från H.C. Andersons saga ”Dykungens dotter” och Birgitta Trotzigs roman med samma namn som Karin Häll lånat titeln till sitt nya verk ”Dykungen” placerat högt upp under konstladan Paleis Oranjestraats tak. Där står Dykungens bistra byst på en elegant blompiedestal. Vad föreställer hans svartfläckiga skulpturhuvud, vars skalle och hår har formats till en jättehög buskig topp av nästan falliska dimensioner? Knappast en makt prydd med mitra, krona, eller höga rokokofrisyrer. Snarare en gestalt förbunden med trasslig undervegetation, fågelskrämmor och skräckinjagande demoner. ”

Maskinhuset Grängesberg 2022, Passagen Linköpings Konsthall 2019> Bror Marklunds Stipendiatutställning, Örnsköldsviks Konstmuseum 2018 Recension, Volym> Örnsköldsviks Allehanda> recension Alma Löv Museum, Where we are now 2017> Text: Jessica Kempe> ID:I Galleri Stockholm 2017 Text: Pia Kristoffersson> Recension: Omkonst, Susanna Slöör >


SIGNPOST 2018  wood, textile, akrystal
Solo Exhibition Aguelimuseet,  Conditions and Privacy 2023


ARM 2017 wood, textilePassagen Linköpings Konsthall 2019> Gallerie HilbertRaum, Berlin 2018> Konstfrämjandet Värmland 2018> Galleri ID:I Stockholm 2017> Alma Löv Museum, Where we are now  2017> Text: Jessica Kempe>


MOLN, HJÄRTA, ROT OCH MÄNNISKAN DÄREMELLAN (2017) Trä, akrystal, pigmentBror Marklunds Stipendiatutställning, Örnsköldsviks Konstmuseum 2018 Recension, Volym> Örnsköldsviks Allehanda> recension Galleri ID:I, Månen som är nästan full, 2017 ID:I Galleri Stockholm 2017 Text: Pia Kristoffersson> Recension: Omkonst, Susanna Slöör >


RÅKA 2017 Mixed media


Råka. Titeln på Karin Hälls separatutställning på Konstfrämjandet i Karlstad är tvetydig och syftar till både verbet och substantivet. Råkan, den svarta korpens släkting som lyfter från marken och själva mötet, att råka något, som håller oss kvar på marken. Ideer och önskningar som vill stiga står i motsättning till de praktiska situationer vi möter och måste hantera. Skeenden vi saknar makten att påverka. Och kanske är det just detta existentiella dilemma som Karin Hälls utställning tar sitt avstamp i; de givna förutsättningarna och vanmakten i att i slutändan sakna kontroll. Hur vi än vänder oss är våra föreställningar och drömmar om livets mål och mening, lycka och olycka underordnade våra personliga livsbetingelser. Passagen Linköpings Konsthall 2019> Gallerie HilbertRaum, Berlin, 2018> Konstfrämjandet Värmland, 2018> Galleri ID:I Stockholm, Månen som är nästan full, 2017 ID:I Galleri Stockholm 2017 Text: Pia Kristoffersson> Recension: Omkonst, Susanna Slöör >


GROUND 2017 Socks, thread, strawAlma Löv Museum,  Where we are now  2017> Text: Jessica Kempe> Platforms Project, Athen 2017> Supermarket Art Fair Stockholm 2017>


ORDER OF THINGS 2016-17 Mixed mediaPassagen Linköpings Konsthall 2019> Husby Konsthall, Within the Scope of Possibility 2017> Utställningstext: Lars-Erik Hjertström Lappalainen > Schillerspalais, Order of Things, Berlin 2016>


STJÄRNGOSSE 2015 Plaster, colourPassagen, Linköpings Konsthall 2019>
Husby Konsthall, Within the Scope of Possibility   2017> Utställningstext: Lars-Erik Hjertström Lappalainen  >


CHILD OF DESTINY,  2017 jeans, threads


I handen finns alla linjer, sydda efter spådomsmallen för inbringande av lycka, hälsa och det ultimata livet. All the lines in the palm are sewn after a template of the profetia for bringing happiness, health and an ultimate life. see more> Alma Löv Museum 2017> Text: Jessica Kempe> Husby Konsthall 2017> Utställningstext: Lars-Erik Hjertström Lappalainen  > Schillerspalais, Order of Things, Berlin 2016>

Stuff it, Bonniers konsthall, Stockholm  2022>


SPHINX 2020  jeans leg, false nails, wadding


Aguelimuseet, Sala 2023>


TINGENS OKLARA GRÄNSER 2015 Mixed media


 The installation Indefinite Edges of Things revolves around the changeable quality of things and being, seeking control over accidents and death, and understanding the world from the position of the underdog. The work consists of a number of objects and sculptures in a variety of materials. Boots and umbrellas have been reworked into narrative objects where doldrums and passivity merge together into movement. Cases and various surface materials, exposed with their fillings and contents, raise questions about artificial and natural growth. The works are about their own creation, as much as being about portraying or conjuring up a physical environment. Projectroom Studio44 Stockholm 2015 > Supermarket Art Fair Stockholm 2015> see more>


CLOUDS 2015 Acrystal, plastic, rainclothes, stones, nylonthreads


  I  Clouds describes life on earth’s practical and mental weight versus the clouds spherical ease. The conditions are depicted by the weight and easiness of existance, symbolically passing through each other. Stones are placed as a partially floating sky around clouds laying on the ground. Collaboration with composer and electromusician Lise-Lotte Norelius http://www.lise-lottenorelius.se/ Encounter, Gallery Studio44 Stockholm 2015> see more>


NOT PASSING 2015 Slippers, drawings with thread.Schillerspalais, Order of Things, Berlin 2016> Platforms Project, Athen 2016> Supermarket International Art Fair Stockholm 2015 >


PACKÅSNA  2013 Packfilt, garn, mixed edia/packing blanket


EQUUS ASINUS, PACKÅSNA.  Equus Asinus, Pack Donkey was shown in the touring art project ÄGD at Studio44 in Stockholm. www.konst-och-hembygd.se. ÄGD consisted questions about local heritage and what it means to belong to a livingplace.  Equus asinus, Pack ass is made of movers blankets and has connections to origin, load, travel and today’s refugees. A reminder of human mobility: the baggage we carry with us, our origin and timeless crossing of borders. It is built in full scale of a donkey. www.konsten.net  19 March 2013, Jakob Anckarsvärd, review of exhibition ÄGD: Local heritage is strongly connected to childhood, which we easily stumble into before Karin Häll’s sculpture “Ice Skates”, sensing in their clumsy form the memory of sullen turns on the ice as a child. They manifest something imperfect and frustrating, that you like to laugh about afterwards but was difficult to be aloof about or even express at the time. The same artist has built a poor patched donkey that stands at the far end of the room. The work has a surprisingly strong and palpable presence. It expresses integrity yet at the same time deep humility. www.konsten.net   19 mars 2013 , Jakob Anckarsvärd, recension om utställningen ÄGD: Hembygden är starkt kopplat till barndomen, vilket man gärna snubblar in på i Karin Hälls skulptur ”Skridskor” vilka just känns i sin klumpighet, som minnet av barndomens truliga turer på isen. De manifesterar något ofullkomligt och frustrerande, som man gärna skrattar år i efterhand men som var svårt att ha distans till eller ens uttrycka vid tillblivelsen. Samma konstnär har byggt en lappad stackars åsna som står längst bort i lokalen. Verket har en förbluffande stark och påtaglig närvaro. Den är integritetsfull och samtidigt väldigt ödmjuk. Tjörnedala konsthall, Materialitet och Poetik 2022, Bror Marklunds Stipendiatutställning, Örnsköldsviks Konstmuseum 2018 Recension, Volym> Örnsköldsviks Allehanda> recension Supermarket Art Fair Stockholm 2015> Konstforum Norrköping 2013> Konstprojektet ÄGD, Studio44 Stockholm 2013 > Text: Jacob Anckarsvärd,
www.konsten.net see more>


1 WEEK, 7 CONTAINERS 2013 Spruce cones, plastic containers, wood, thread1 WEEK, 7 CONTAINERS . In a box, Cirkulationscentralen, Malmö 2012 > Transition,
Galleri Huuto, Helsingfors, Finland 2013> With support from IASPIS> see more >


THREE WISE MEN 2012 Shoes, artficial leather, shoestrings, door matTravelling: planets, positions, navigation According to the Bible the three wise men found the baby Jesus by reading positions in the stars of the night sky and then navigating by them. This work shows how the three wise men’s physical positions are in direct correspondence to the positions of the planets. In the Bible story the word kings is synonymous with wise men, and who the three wise men were and where they came from remains unknown. In the work Travelling: planets, positions, navigation there are also connections to today’s refugees who travel from country to country. The shoes are different, placed in three standing positions and irregulary covered with artificial leather and shoeslaces. The identities are mixed together and suspended. Hydrogenfabrikkens Kunsthall, Fredrikstad, Norway 2012 > Arbetslinjen, Studio44 Stockholm  2012> Galleri Tegen 2 Stockholm 2012> see more>


CHURCHVILLAGE /KYRBYN 2011 MDF, tin, carpet, thread


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation kyrkby churchvillage tinn tenn metall trä gjutet skulptur utställning exhibition
I verket ”Kyrkbyn” finns en lek med skalförskjutningar. Verket rymmer frågeställningar som kretsar kring vad som händer med arkitekturens uttryck, makt, symbolik och förväntan när kyrkan mångfaldigas. ”Kyrkbyn” består av 24 modeller av svenska kyrkor som finns på olika orter i landet. The work “Church Village” plays with shifts in scale. The piece comprises questions revolving around what happens to the architecture’s expression, power, symbolism and expectations when the church is multiplied. “Church Village” consists of 24 models of Swedish churches found in different places around the country. Art critic Magnus Bons in folder and homepage for the art project ÄGD in 2012: In her work “Church Village” Karin Häll lets some twenty small models of Swedish country churches congregate on a table. The churches seem to have sought each other out, in silent conversation with one another. When we look at them from above the church’s role as an institution is disarmed, and the models appear to be an isolated reserve. Konstprojektet ÄGD 2012, Magnus Bons, konstkritiker: ”Karin Häll låter i Kyrkbyn ett tjugotal små modeller av svenska landsortskyrkor mötas på ett bord. Kyrkorna tycks ha sökt sig samman, i stilla samspråk med varandra. När vi betraktar dem så här ovanifrån avväpnas kyrkans roll som institution, samtidigt som modellerna framstår som i ett isolerat reservat.”   Fullersta Konsthall, Huddinge 2014> ÄGD, Väsby Kungsgård, Sala 2013> ÄGD, Konst-och hembygd, Stockholm 2012> Tempoart/Västmanlands Läns museum, Västerås 2011 > Supermarket International Art Fair, Kulturhuset,  Stockholm 2011 > Text: Magnus Bons see more >


ORDER OF THINGS 2016 Installation, drawingSchillerspalais, Berlin 2016> With support from IASPIS>


EYEBRIGHT /ÖGONTRÖST 2011 Tin, wood, textileMultipel.nu, Ystad Konstmusem, Dunkers Kulturhus 2012> Anekdoter, Art Mobil/ Skrapan Västerås 2011 > In the top of my head, Supermarket Art Fair,  Kulturhuset  Stockholm 2011 > Art In Office Stockholm 2011 > see more >


FAMILYTHREADS /SLÄKTTRÅDAR 2010 Gloves, threads


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation familythreads släkttrådar textile
I verket Släkttrådar skapar mångfalden och trådarna en berättelse genom att de ger de enskilda handskarna ett sammanhang: tvinnade människoöden. Jag har arbetat tredimensionellt men låtit tråd och stygn utgöra skulpturala teckningar. In the work Family Threads the multiplicity and the threads create a story by giving the individual gloves a context: intertwining human fates. I have worked three-dimensionally, let the threads and stiches form sculptural drawings. Stefan Nilsson, review in the newspaper Nerikes Allehanda, 6 March 2010: The work gloves all tied together, and in addition imprisoned in a giant spiderweb, describe personal family ties and collective memory, as well as the social legacy of the working class and a constraining method of production. Karin Häll is not interested in pleasing the aesthetically trained eye with Kantian beauty of a traditional order. She wants to disturb the habitual gaze with something deeper, that lies below the surface and is more subversive, more poisonous, and stubbornly obvious. Stefan Nilsson, recension i Nerkes Allehanda tidning, 6 mars : ”De sammansnörda arbetshandskarna, dessutom fångna i ett övergripande spindelnät, beskriver såväl det personliga släktskapet, det kollektiva minnet, som arbetarklassens sociala arv och en tvingande produktionsordning. Karin Häll är inte ute efter att behaga det estetiskt tränade ögat med kantsiansk skönhet enligt traditionell modell. Hon vill störa vaneseendet med något djupare.” Temporart/Västmanlands Läns Museum/ Skrapan, Västerås 2011> Supermarket International Artfair, Stockholm 2011 > Earth isn’t earth, Konstfrämjandet, Örebro 2010 > LAST, Studio 44 Stockholm 2010 > Text: Stefan Nilsson, Nerikes Allehanda see more >


ICE SKATES/ SKRIDSKOR 2009 aluminium


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation sculptor plaster art konst skridskor

Vallentuna Kulturhus 2015> Gallery Huuto, Helsingfors 2013 > Galerie DADA POST, Berlin 2012 > Konstfrämjandet Örebro 2010 > Kaz Galleri, Västerås 2009 > Text: Jacob Anckarsvärd, www.konsten.net see more >


PLANETS AND SOLAR REVOLUTIONS 2011 Mixed mediaHydrogenfabrikkens Kunsthall, Fredrikstad, Norway with the artist Monica Melin >
Planeter och solvarv en mobil skulptur, som långsamt snurrar med hjälp av en motor och bildar skuggverk på väggarna. Verket består av garntofsar, nylonlina och fem kepsar varierande svart och vitt plastmönster, komponerat efter hur ljus och skugga faller på planeter beroende på deras position till solen. Kepsarna är metaforer för planeter och den mänskliga huvudformen samt människans plats i universum. Bakgrunden till verket är människans förhållande till språk, och identitet: det italienska ordet för huvud är testa och syftar på idéer och tankeaktiviteter. På tyska är ordet för huvud kopf och refererar till den yttre skallformen. Detta leder till frågor om språkbilder och speglingar av kulturella identiteter.” Planets and Solar Revolutions is a mobile work that slowly spins by means of a motor. The work consists of tufts of yarn, nylon line and five caps with varied black and white patterns in plastic, composed according to how light and shadow fall on the planets depending on their position around the sun. The caps are a metaphor for the planets as well as the shape of the human head and human existence in the universe. The background to the work is people’s relationship to language and identity: the Italian word for head is testa which refers to ideas and thinking. In German the word for head is kopf, referring to the outer shape of the skull. This leads to questions about how images in language reflect cultural behavior Vallentuna Kulturhus 2015> What a mess! Hydrogenfabrikkens Kunsthall, Fredrikstad, Norway 2012 > Labyrinth, Studio 44 Stockholm 2011 > Art In Office Stockholm 2011>   see more >


SHACKLES 2009 Paperclay, colour


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation shackles bojor plaster gips betong studio44 stockholm museum kontshall gallery galleri
Siblings, Studio44 Stockholm
2008 > Vetlanda konstmuseum 2008 > Kaz galleri, Västerås 2009 > Text: Kristina Mezei, Västmanlands Läns Tidning > see more >


FINGERS 2008 Textile, threads


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation gallerie monatan berlin Germany Sweden stockholmkonsthall kunst art museum
Teatergalleriet, Kalmar Konstepidemin, Göteborg 2006 > Endlisch menschlich, Galerie Montanaberlin, Berlin 2008 > Konstnärshuset Stockholm 2008> Alt_Cph_09, Copenhagen 2009 > Text: Sinziana Ravina, Göteborgs-Posten Recencion: Gunilla Petri, Barometern > Recension: Ragnhild Oxhagen, Ölandsbladet> see more >


OUT 2007 Plastic, threads


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation gallerie monatan berlin Germany Sweden stockholmkonsthall kunst art museum

Skulptur i Parken Wiks slott, Uppsala läns landsting 2007 > Kunst, stoff; Natur, Forum fur aktuelle kunst, Starkow 2009 > see more >


ALL DAYS / ALLA DAGAR  2012 Photography


2 ON THE WALL FOR ALL 2011 > V.art 11, Knäppfabriken Värnamo 2011 >


PROTECTION 2005 Wax, pigment


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation gallerie monatan berlin Germany Sweden stockholmkonsthall kunst art museum drawing ink color grafit painting karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation gallerie monatan berlin Germany Sweden stockholmkonsthall kunst art museum wax
DON’T EVEN GO THERE, Studio44 Stockholm 2008 > Teatergalleriet, Kalmar 2007> Galleri PS.Göteborg 2004> Recension: Gunilla Petri, Tidningen Barometern> Recension: Mikael Olofsson, Göteborgs-Posten> Recension: Ragnhild Oxhagen, Ölandsbladet> see more >   back to the top of the side>