Skip to content

fingers

SUPPORTED By Iaspis


karin häll karin hall karin haell artist konstnär art konst samtid museum gallery galleri konsthall installation offentlig konst skulptur skulptör sculptor

vkarin häll karin hall karin haell artist konstnär art konst samtid museum gallery galleri konsthall installation offentlig konst skulptur skulptör sculptor

karin häll karin hall karin haell artist konstnär art konst samtid museum gallery galleri konsthall installation offentlig konst skulptur skulptör sculptor

Sinziana Ravini, Göteborgsposten 14/10 2006
”Det är fragmenterade och levandegjorda kroppsdelar som för tankarna till Merleau Pontys ide om ”den levande kroppen” , den inbillade kroppen som vi bär med oss i vår egentliga kropp, men också till naturkatastrofers tillintetgörande av kroppen som sammanhängande helhet.”