Skip to content

familythreads

karin häll karin hall karin haell artist art konstnär konst skulptur installation sculptur artwork offentlig konst utsmyckning museum utställning galleri gallery stockholm sweden samtidskonst

vkarin häll karin hall karin haell artist art konstnär konst skulptur installation sculptur artwork offentlig konst utsmyckning museum utställning galleri gallery stockholm sweden samtidskonst

I verket Släkttrådar skapar mångfalden och trådarna en berättelse genom att de ger de enskilda handskarna ett sammanhang: tvinnade människoöden. Jag har arbetat tredimensionellt men låtit tråd och stygn utgöra skulpturala teckningar.

In the work Family Threads the multiplicity and the threads create a story by giving the individual gloves a context: intertwining human fates. I have worked three-dimensionally, let the threads and stiches form sculptural drawings.

Stefan Nilsson, review in the newspaper Nerikes Allehanda, 6 March 2010:

The work gloves all tied together, and in addition imprisoned in a giant spiderweb, describe personal family ties and collective memory, as well as the social legacy of the working class and a constraining method of production. Karin Häll is not interested in pleasing the aesthetically trained eye with Kantian beauty of a traditional order. She wants to disturb the habitual gaze with something deeper, that lies below the surface and is more subversive, more poisonous, and stubbornly obvious.

Stefan Nilsson, recension i Nerkes Allehanda tidning, 6 mars :
”De sammansnörda arbetshandskarna, dessutom fångna i ett övergripande spindelnät, beskriver såväl det personliga släktskapet, det kollektiva minnet, som arbetarklassens sociala arv och en tvingande produktionsordning. Karin Häll är inte ute efter att behaga det estetiskt tränade ögat med kantsiansk skönhet enligt traditionell modell. Hon vill störa vaneseendet med något djupare.”