Skip to content

pals

Installationen Tingens oklara gränser kretsar kring tingens och varats föränderlighet och handlar om  att förstå världen ifrån underläge. Verket består av ett flertal föremål, skulpturer och objekt. Intimiteten i det privata ställs mot tingens olika roller i det allmänmänskliga. Skal och ytmaterial, redovisade med stoppning och innehåll, lyfter frågeställningar om artificiellt och naturligt växande. Verken handlar om sin egen tillblivelse, i lika hög grad som de gestaltar eller frambesvärjer en fysisk omgivning.

The installation Indefinite Edges of Things revolves around the changeable quality of things and being, seeking control over accidents and death, and understanding the world from the position of the underdog. The work consists of a number of objects and sculptures in a variety of materials. Boots and umbrellas have been reworked into narrative objects where doldrums and passivity merge together into movement. Cases and various surface materials, exposed with their fillings and contents, raise questions about artificial and natural growth. The works are about their own creation, as much as being about portraying or conjuring up a physical environment.